Nieuws-Waterstof

Home/Algmeen nieuws/Nieuws-Waterstof

Waterstof als alternatief voor aardgas

De TU Delft gaat experimenteren met waterstof als vervanger voor aardgas in het bestaande aardgasnetwerk.

In een ‘living lab’-situatie gaat de universiteit een waterstofstraat bouwen en onderzoeken of dit alternatief praktisch haalbaar is. Netwerkbedrijven Alliander, Enexis Groep en Stedin hebben zich bij de proef aangesloten.

Waterstof lijkt minimale gevolgen te hebben voor de bestaande aardgasinfrastructuur en gebouwinstallaties en kan daarom een relatief goedkope verduurzamingsoptie zijn, stelt de TU Delft.

Aardgasapparatuur moet wel worden aangepast. Om dit te demonstreren en de samenhang met het totale energiesysteem inzichtelijk te maken wordt het experiment in de Waterstof-straat opgezet.

Waterstof lijkt minimale gevolgen te hebben voor de bestaande aardgasinfrastructuur en gebouwinstallaties en kan daarom een relatief goedkope verduurzamingsoptie zijn, stelt de TU Delft.

Aardgasapparatuur moet wel worden aangepast. Om dit te demonstreren en de samenhang met het totale energiesysteem inzichtelijk te maken wordt het experiment in de Waterstof-straat opgezet.

Nu is er nog weinig praktijkervaring met de distributie van waterstofgas door aardgasleidingen. Hetzelfde geldt voor het gebruik van waterstofgas in cv-ketels en kooktoestellen in de woning.

Green Vilage

Daarom is het belangrijk dat er praktijkproeven worden uitgevoerd waarbij zo’n systeem wordt gebouwd, getest en gedemonstreerd. De netwerkbedrijven nemen nu het initiatief om zo’n net aan te leggen bij The Green Village, de proeftuin voor duurzame innovaties op de campus van TU Delft.

Naast de technische uitdagingen, is er nog veel onbekend en onzeker over de niet-technische aspecten: er zijn bedrijfseconomische vragen en vragen met betrekking tot de inpassing in wet- en regelgeving. Het toekomstige gebruik door de bewoner zal ook nieuwe inzichten opleveren. Het experiment vormt een voorfase voor de uitrol in pilotwijken in Nederland.

De proef sluit aan bij het begin juni aan minister Wiebes aangeboden Manifest Waterstof Coalitie. Daarin pleit een brede coalitie van 23 (energie)bedrijven, ondernemersorganisaties, kennisinstellingen en milieuorganisaties voor een prominente plek van waterstof in het komende Klimaatakkoord.

Bijmenging

Op kleine schaal vinden verspreid over Nederland al verscheidene waterstofpilots plaats. Zo maakt een appartementengebouw van 229 woningen in Enschede gebruik van een waterstofverwarmingsinstallatie, waarin waterstofgas bijgemengd bij HR-ketels. Het gaat hier om een vinding van Tienus Lukkes, eigenaar van het gelijknamige installatiebedrijf in het Friese Arum en Wommels.

Ook netbeheerder Stedin heeft al experimenten uitgevoerd. Zoals in Ameland, waar van 2007 tot 2012 een proef liep waarbij uit water door middel van elektrolyse waterstof en zuurstof werd geproduceerd.

Lekdicht maken

Op het eiland werd vervolgens maximaal 20 procent waterstofgas in het bestaande aardgasnet bijgemengd. Dat percentage leverde technisch weinig problemen op, behalve wellicht de extra aandacht die nodig was voor het lekdicht maken van de installatie, zo bleek uit uitgebreid onderzoek aan de leidingen, slangen, koppelingen, huisdrukregelaars, gasmeters en gastoestellen door Kiwa Technology in Apeldoorn.

Kies hier voor uw ketel!

2019-10-18T12:17:24+00:00
Go to Top